پست های ارسال شده در آدر سال 1385

استاد سعيد درويش پازوکی استاد آيزا و اکسچينج و سکيوريتي

Dec 21, 2006سعيد پازوکي http://news.gooya.com/technology/archives/2003/11/001762print.ph ... - 8:40am- Bookmark: edit - remove  سعيد درويش پازوکي http://www.paryatrillium.org/shahrvand1fa.htm - 8:40am- Bookmark: edit - remove gooya news :: technology - 8:39amnews.gooya.com/technology/­archives/cat_ageneral.php ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

پسر خاله هام دیروز خونمون بودند و آدرس وبلاگم رو خواستن

Dec 20, 2006Searches with no clicked results:هومن شاهقلی, حامد شاهقلی, hooman shahgholi, hamed shahgholi Dec 19, 2006امام زمان   11.jpg - 9:33amwww.14masom.com/­mktba-mosawara/21/21.htmBookmark: edit - removehttp://www.14masom.com/mktba-mosawara/21/images/big/11.jpg 3402vt.jpg - 9:33amyatimanejahan.blogfa.com/Bookmark: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ... - 2:05pmwww.noorsoft.org/per/­product/noor2/kholase.htm - Bookmark: edit - remove   آیت الله مکارم شیرازی آیت الله ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ... - 2:05pmwww.noorsoft.org/per/­product/noor2/kholase.htm - Bookmark: edit - remove  آیت الله مکارم شیرازی آیت الله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ... - 2:05pmwww.noorsoft.org/per/­product/noor2/kholase.htm - Bookmark: edit - remove  آیت الله مکارم شیرازی آیت الله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید