قرآن می خواد بگه مردم من رو بخونيد
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بيا و چند دقيقه وقت بذار

لطفا بیا اینجا نوشته های من رو یک نگاه بنداز


اگر عاشق شدی عارف بدی
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

بيا و چند دقيقه وقت بذار

لطفا بیا اینجا نوشته های من رو یک نگاه بنداز